Chi bộ Sàng tuyển tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thứ hai - 13/11/2023 20:35
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2023 Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
     Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2023 Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
     Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2019 với dây truyền công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ, công nhân lao động được đào tạo cơ bản, tinh thần làm việc hăng say, yêu nghề đã tạo nên một Phân xưởng Sàng tuyển lớn mạnh hết lòng vì mục tiêu chung “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai giai đoạn I
     Chi bộ Sàng tuyển là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai, tính đến nay Chi bộ có 65 đảng viên trong đó 62 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị mới kết nạp tập trung dịp 02/9/2023. Các đồng chí trong Chi ủy đều là lãnh đạo chủ chốt của Ban nên việc triển khai quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết được thuận lợi và thông suốt.
     Chi bộ Sàng tuyển luôn tổ chức sinh hoạt trước ngày mùng 10 hàng tháng theo đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký với Đảng ủy Công ty. Trước mỗi buổi họp sinh hoạt định kỳ chi bộ thông báo đến tất cả đảng viên qua nhóm Zalo riêng và thường xuyên phổ biến các công văn, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy TKV cũng như Công ty tới toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong chi bộ nắm bắt kịp thời, hiệu quả.
     Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ thì tại các buổi sinh hoạt định kỳ đồng chí Bí thư luôn quán triệt, nhấn mạnh nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII), kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và 07 nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Đảng uỷ tập đoàn chỉ đạo thực hiện chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ” gắn với thực hiện Kế hoạch số 1361-KH/ĐU ngày 17/4/2023 của Đảng uỷ Công ty về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và Hướng dẫn số 1362-HD/ĐU ngày 19/4/2023 của Đảng uỷ Công ty về học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Công ty TTHG phát triển bền vững”. Trong tháng 8 năm 2023 chi bộ tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương”. Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên trong chi bộ được nghe, quán triệt, tập huấn chuyên đề về nhận thức chung vấn đề để nêu gương yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, trung thực, thật thà tự phê bình; có khuyết điểm thì gương mẫu nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi, tranh công. Với ý nghĩa đó, nêu gương của cán bộ, đảng viên là dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải coi trọng nêu gương, nêu gương một cách thiết thực, chân thành, nêu gương trong mọi hoàn cảnh, từ việc nhỏ đến việc lớn; từ việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng cho đến việc làm cụ thể trong thực tiễn.
     Lãnh đạo đơn vị với trách nhiệm “nêu gương”: Luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất và có biện pháp xử lý phù hợp trong lĩnh vực sản xuất chung của đơn vị. Tuân thủ các quy trình, quy phạm, nội quy lao động của PX cũng như Công ty. Luôn đi đầu trong công tác học tập, nghiên cứu, ứng dụng quy trình, công nghệ mới vào lao động sản xuất giảm nhẹ sức lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Nêu gương trong việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, chuyên môn giao; tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty, đơn vị; chịu sự giám sát, kiểm tra của Đảng, chuyên môn và quần chúng lao động.
     Ngoài ra, muốn “nêu gương” thì bản thân người cán bộ phải có trình độ, thường xuyên quan tâm chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị cơ điện vận tải kịp thời, đưa thiết bị vào hoạt động ổn định, đặc biệt chú trọng các thiết bị máy xúc, gạt hiểu được đặc tính của từng loại thiết bị để có những đề xuất, ý kiến phù hợp với lãnh đạo Công ty cải thiện, nâng cao chất lượng máy đáp ứng yêu cầu sản xuất chung, nâng cao năng suất, thu nhập tiền lương cho người lao động. Muốn làm được điều đó mỗi người cán bộ phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, không sợ khó, sợ khổ, luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác để đáp ứng được yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ của người lãnh đạo trong thời kỳ mới. Thường xuyên đi sâu vào quần chúng, người lao động theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để động viên an tâm công tác và thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Chi bộ và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.
Ngày 08/8/2023 Chi bộ Sàng tuyển sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vê trách nhiệm nêu gương”
     Đối với mỗi đảng viên, người lao động trong Phân xưởng luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, các công văn, Nghị quyết, chỉ thị của Công ty, phân xưởng, tuân thủ quy trình, quy phạm khi làm việc; nội quy lao động; tuân thủ điều đảng viên không được làm; mạnh dạn đề xuất nhiều sáng kiến, kiến nghị được áp dụng vào sản xuất nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc. Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt; bảo vệ tài sản, tài nguyên than, nói không với trộm cắp hoặc tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng; giám sát nêu gương của cán bộ, người xung quanh để kịp thời phát hiện, báo cáo kịp thời với lãnh đạo PX để có hướng xử lý kịp thời; Thường xuyên theo dõi các trang mạng zalo, Facebook, kênh thông tin phổ biến các công văn, nghị quyết của Đảng để kịp thời nắm bắt tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; không tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu các thông tin không đúng sự thật, chưa rõ ràng gây hoang mang trong quần chúng, người lao động,…
     Đảng ta luôn xác định “Nêu gương” là một phương thức lãnh đạo quan trọng và truyền thống quý báu của Đảng. Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-LêNin khi nói về công tác vận động quần chúng “Không chỉ bằng lời nói mà cả bằng việc làm và bằng nêu gương” hay Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì trước tiên bản thân mỗi đảng viên trong chi bộ Sàng tuyển việc không ngừng nêu gương chính là làm gương trong mọi hành động, vận động cán bộ, đảng viên tại đơn vị, người thân, quần chúng nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     Nói đi đôi với làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thì ngay từ đầu năm cấp ủy chi bộ đã họp phân công nhiệm vụ cấp ủy chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ. Đồng thời họp, lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ chủ chốt, người lao động, đảng viên để xây dựng quy chế giao nhiệm vụ, phân định trách nhiệm và quy chế trả lương phù hợp với từng vị trí công việc. Để làm tốt nhiệm vụ trên hàng quý chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của từng đảng viên, của các tổ đảng, từ đó tổng hợp, đánh giá chất lượng đảng viên, các tổ đảng, chi bộ cuối năm.
     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Thực tiễn cho thấy, có làm tốt việc kiểm tra đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cấp ủy, Chi bộ mới xem xét, đánh giá, phân tích, kết luận chính xác về trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát là biện pháp giáo dục, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm và cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với mọi cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật đảng, làm trong sạch đội ngũ. Chính vì thế, công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, công tâm, khách quan, gắn với thi hành kỷ luật đảng.
     Trong bối cảnh hiện nay, đạo đức con người đang chịu những ảnh hưởng to lớn bởi các lợi ích kinh tế, lợi ích cá nhân. Vấn đề đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm minh những đảng viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, cố tình vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
     Ngoài ra cấp ủy chi bộ còn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao tính tự giác, ý thức của mỗi đảng viên. Nhận định đây là nhiệm vụ cần thiết để đảng viên trong chi bộ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, chi bộ và mọi người xung quanh từ đó có ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận thấy bản thân mình như vậy đã xứng đáng với người đảng viên chân chính chưa.
     Cấp ủy chi bộ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể trong phân xưởng phát hiện, đào tạo quần chúng ưu tú, luôn có nhiều sáng kiến, đề xuất trong sản xuất cũng như mạnh dạn đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của phân xưởng để được kèm cặp, bồi dưỡng cho công tác phát triển đảng viên và đề xuất Đảng ủy công ty cho đi học lớp nhận thức về đảng. Đồng thời tiếp tục giao các đồng chí tổ trưởng tổ đảng, đảng viên ưu tú kèm cặp các đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng.
Lễ kết nạp đảng viên, lớp Chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), chi bộ Sàng tuyển có 03 quần chúng ưu tú Tô Quang Ninh, Nguyễn Hoàng Lâm, Đoàn Hưng Hà được lựa chọn, giới thiệu vào Đảng đợt 02/9/2023
     Bên cạnh đó Chi bộ Sàng tuyển luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh như: Tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, các chế độ chính sách cho người lao động. Triển khai sâu rộng đến người lao động các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn cấp trên đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Luôn phát huy tốt vai trò của mạng lưới An toàn vệ sịnh viên tại các tổ sản xuất trong việc phát hiện nguy cơ gây mất an toàn trong lao động, giải đáp, thực hiện các kiến nghị, đề xuất kịp thời, coi mạng lưới như cánh tay nối dài giúp tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối công tác giữ vững an ninh, an toàn như mục tiêu đã đề ra. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên Phân xưởng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc cải tiến quy trình kỹ thuật, đảm nhận công trình, tham gia quản lý khuôn viên cây xanh, chậu cây cảnh tại mặt bằng TTCB để cảnh quan nhà máy khang trang, sạch đẹp đáp ứng tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch” mà Công ty đã đề ra. Các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; phát hiện, bồi dưỡng, thử thách đoàn viên ưu tú để cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng. Lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp góp phần tích cực trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh.
Đoàn thanh niên Phân xưởng ra quân với khẩu hiệu “ Ngày Chủ nhật xanh”
     Đối với người lao động là bộ đội xuất ngũ chuyển ngành hiện đang làm việc trong đơn vị thường xuyên chăm lo, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, động viên hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, luôn phát huy vai trò xung kích đi đầu trong sản xuất, có nhiều phát minh, sáng kiến mới trong sản xuất. Giới thiệu cho Hội viên viết đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh Công ty; bồi dưỡng, đào tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên của Chi bộ trong những năm tiếp theo.
Chiến sỹ tự vệ tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)
     Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Chi bộ Sàng tuyển luôn phấn đấu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “Chi bộ bốn tốt" với các nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Chi bộ. Nâng cao năng lực quán triệt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; khắc phục tình trạng dập khuôn máy móc, “bệnh” hình thức, chạy theo thành tích trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Nội dung thảo luận phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và người lao động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hàng quý, hàng năm để từ đó rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, thoái hóa, biến chất.
     Ngoài ra để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện nay mỗi đảng viên chủ động đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý và đổi mới phong cách làm việc để theo kịp thời đại công nghệ cao, mạng xã hội zalo, facebook, internet thông minh, hiện đại. Do đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài là cơ sở trực tiếp để đổi mới tư duy đột phá vào một nguồn lực mới. Chi bộ xây dựng phương án theo dõi đảng viên sử dụng mạng xã hội để theo dõi, quán triệt. Đây là cách làm mới, sáng tạo, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, góp phần chung sức xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển, đi đầu.

Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh - Chi bộ Sàng tuyển

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách Online4
  • Hôm nay732
  • Tháng hiện tại59,417
  • Tổng lượt truy cập1,250,361
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây