Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai: Vững vàng trong gian khó

Thứ năm - 29/06/2023 10:32
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra.

     Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tinh thần chủ động sáng tạo vượt qua những khó khăn chưa từng có, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra.

     Nhiều chỉ tiêu vượt và vượt cao so với kế hoạch

    Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty.

     Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó các sản lượng đạt cao như:
     (1) Chỉ tiêu mua than vận chuyển mỏ đạt 34.421/kế hoạch 31.800 ngàn tấn, bằng 118,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 125% so với kế hoạch TKV giao.

     (2) Chỉ tiêu mua than sạch đạt 22.205/kế hoạch 20.111 ngàn tấn, bằng 110,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ tiêu than vào sàng đạt 11.649/kế hoạch 11.009 ngàn tấn, bằng 105,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ tiêu than nguyên khai vào sàng đạt 10.401/kế hoạch 10.022 ngàn tấn, bằng 103,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

     (3) Chỉ tiêu than sạch sản xuất đạt 11.540/kế hoạch 10.601 ngàn tấn, bằng 108,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 99%/kế hoạch 98%, tăng 1% so với kế hoạch.

     (4) Chỉ tiêu than tiêu thụ thực hiện đạt 34.193/kế hoạch 31.296 ngàn tấn, bằng 109,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, năm 2021 chỉ tiêu này đạt 119% so với kế hoạch TKV giao.

     Về giá trị, chỉ tiêu doanh thu đạt 57.989/kế hoạch 50.750 tỷ đồng, bằng 114,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết là tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu, lợi nhuận đạt trên 3%/năm. Nổi bật, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 133% so với kế hoạch TKV giao. Chỉ tiêu lợi nhuận tổng số đạt 653 tỷ đồng/kế hoạch 72 tỷ đồng, bằng 911,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết là tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu, lợi nhuận đạt trên 3%/năm. Trong đó, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 137% so với kế hoạch TKV giao.

     Về thu nhập tiền lương bình quân đạt gần 11,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 117% so với chỉ tiêu Nghị quyết là thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 3 - 5%/năm. Đặc biệt, năm 2022 chỉ tiêu này đạt 120% so với kế hoạch TKV giao…

Ông Phạm Hồng Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin chia sẻ tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Nói về những thành quả đã đạt được, ông Phạm Hồng Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai hào hứng cho biết, cũng như các đơn vị trong TKV, nửa nhiệm kỳ qua, Công ty gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” và truyền thống 63 năm của người thợ Tuyển than Hòn Gai, càng khó khăn, càng phải nỗ lực, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự đồng lòng của tập thể người lao động, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất được triển khai thực hiện phù hợp, linh hoạt, thống nhất, tập hợp được sức mạnh của tập thể trong đơn vị. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều vượt cao so với với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXX.

     Lãnh đạo Tuyển than Hòn Gai cũng chia sẻ thêm, để có được kết quả đáng ghi nhận một phần doanh nghiệp đã chú trọng công tác tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quan trị doanh nghiệp.

     Cụ thể, Đảng ủy Công ty đã lãnh chỉ đạo xây dựng phương án, lộ trình triển khai thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức, cơ cấu phòng ban/phân xưởng, định biên lao động theo mô hình mẫu được Tập đoàn phê duyệt trong các giai đoạn cụ thể phù hợp với yêu cầu sản xuất và tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chuyển đổi dây chuyền công nghệ của Công ty.

     Tính đến hết tháng 5/2023, Công ty có 10 phòng và 8 phân xưởng sản xuất với tổng lao động là 1.266 người, trong đó có 401 lao động nữ; so với đầu nhiệm kỳ Tuyển than Hòn Gai đã giảm được 2 phân xưởng và giảm được 123 người. Đồng thời, Đảng ủy Công ty còn chỉ đạo cơ quan điều hành triển khai phương án giải thể và sáp nhập 1 phân xưởng sản xuất, tiến hành xã hội hóa 1 Phân xưởng Đời sống theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty.

      "Đảng ủy Công ty đã lãnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực triển khai các nội dung, giải pháp đổi mới công tác quản trị nội bộ, đặc biệt là trong các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên, quản trị chi phí sản xuất, quản lý lao động tiền lương, công tác thi đua khen thưởng, quản lý và phòng ngừa rủi ro...” - Bí thư Phạm Hồng Thanh nhấn mạnh.

     Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là vấn đề then chốt

     Coi công tác đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nửa nhiệm kỳ qua, Tuyển than Hòn Gai đã tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch được giao với tổng giá trị thực hiện đạt 273,4 tỷ đồng. Các công trình đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

     Hiện tại, Công ty đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm: Dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (giai đoạn 2); tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh...

Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai trao thưởng cho 6 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số doanh nghiệp ở hầu hết các mảng hoạt động và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nổi bật là cơ giới hóa vận chuyển than nguyên khai từ mỏ Hà Lầm, Hòn Gai về nhà máy sàng tại Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai bằng 3,2km băng tải kín; hay thiết bị cơ giới có công nghệ mới, hiện đại phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động như: Xe nâng người, xe tưới đường, xe phun sương cao áp, xe dỡ tải than,...

     Tuyển than Hòn Gai còn áp dụng công nghệ điều khiển mới, hiện đại, tự động hóa cao từ khâu tiếp nhận than nguyên khai đầu vào đến sản phẩm sau khi ra sàng tại Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai. Ngoài ra, công tác giao nhận than đã được trang bị và thay thế đồng bộ cân băng tải có độ chính xác cao, ổn định, phần mềm đồng bộ, thông minh đảm bảo tốt phục vụ sản xuất trong khâu giao nhận.

     “Công ty đã dùng máy lấy mẫu tự động cho các băng tải nhận than nguyên khai của các đơn vị trong vùng, sử dụng thiết bị tự động phân tích độ tro nhanh cho sản phẩm sau sàng và có kế hoạch đầu tư cho từng năm đối với thiết bị, máy thực hiện thí nghiệm các sản phẩm đầu vào, đầu ra của Công ty. Sử dụng hệ thống giám sát hồng ngoại không tiếp xúc cho các phương tiện cơ giới tại các trạm cân ôtô điện tử...” - ông Phạm Hồng Thanh cho hay.

     Giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 5/2023, giá trị thực hiện công tác môi trường tại Tuyển than Hòn Gai là 97,3 tỷ đồng gồm công tác quan trắc môi trường, thu gom chất thải, xử lý nước thải, trồng cây cải tạo môi trường nhằm mục tiêu đưa công viên vào khai trường sản xuất; phát động chiến dịch thu gom rác thải nhựa...

     Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty còn ban hành các Nghị quyết chuyên đề để tăng cường lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh - lao động và công tác môi trường.

     Để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết, lãnh đạo Công ty đã ban hành các quy định, quy trình về công tác an toàn - vệ sinh - lao động để chỉ đạo triển khai thực hiện. Coi công tác kiểm tra, tự kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phòng ngừa tai nạn lao động và sự cố.
     “Công ty đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra an toàn - vệ sinh - lao động theo định kỳ và kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra ca 2, ca 3…; từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy trình, quy phạm về an toàn - vệ sinh - lao động, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố thiết bị lớn do nguyên nhân chủ quan” - Bí thư Phạm Hồng Thanh nói

Trao thưởng cho 19 cá nhân tiêu biểu là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

     Với mong muốn Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai không ngừng lớn mạnh và phát triển, công tác xây dựng Đảng luôn được phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo trong đơn vị, duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt và giao ban các chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

     Cụ thể, hiện Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai có 496 đảng viên đang sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tuyển than Hòn Gai đạt gần 70%; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%; không có tổ chức đảng yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng uỷ Công ty đã xét và kết nạp 43 đảng viên mới; cử gần 80 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảm bảo nguồn phát triển đảng viên cho những năm tiếp theo; Đảng bộ Công ty trong nữa nhiệm kỳ qua đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai cũng luôn quan tâm lãnh chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công tác của tổ chức cơ sở đảng, chuyên môn và chất lượng đội ngũ cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng uỷ đã thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị cho 54 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới; chọn cử 12 cán bộ đoàn tham gia lớp sơ cấp Lý luận chính trị; 19 cán bộ tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị; 3 cán bộ tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị; 150 đồng chí học lớp bồi dưỡng kinh tế quốc phòng, an ninh đối tượng 4…

     Bí thư Phạm Hồng Thanh cho biết, những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Công ty trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; cùng với việc phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ, đã góp phần tích cực vào những thành tích chung của Đảng bộ TKV những năm qua.

     “Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng uỷ Tuyển than Hòn Gai sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo thực hiện mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đó là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tinh thần chủ động sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Công ty Tuyển than Hòn Gai phát triển bền vững, thân thiện với môi trường” - ông Phạm Hồng Thanh khẳng định.

 

Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách Online8
  • Hôm nay832
  • Tháng hiện tại53,572
  • Tổng lượt truy cập1,339,456
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây