Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin chuẩn bị nhiều hoạt động cho tháng AT-VSLĐ, tháng Công nhân năm 2023

Thứ năm - 04/05/2023 14:16
Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin chuẩn bị nhiều hoạt động cho tháng AT-VSLĐ, tháng Công nhân năm 2023
   Thực hiện kế hoạch số 58/KH-TKV về việc triển khai Kế hoạch tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023. Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã ban hành kế hoạch số 1055/KH-TTHG ngày 31/3/2023 để triển khai tháng hành động về ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:
Công tác chuẩn bị cho tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng Công nhân năm 2023 tại các phân xưởng
    Mục đích của tháng hành động về an toàn là nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động, người sử dụng lao động thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền; rà soát; xây dựng các quy trình, biện pháp làm việc an toàn; cải thiện điều kiện lao động; nâng cao chất lượng kiểm soát các nguy cơ rủi ro; tích cực chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).
    - Làm cho người lao động hiểu rõ được chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”
    
- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa chuyên môn với các tổ chức quần chúng triển khai các biện pháp cụ thể về phòng ngừa TNLĐ, BNN, phát động các phong trào thi đua trong công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
    -Yêu cầu của tháng hành động là tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất và phải thu hút được sự quan tâm của người lao động tháng hành động về ATVSLĐ phải thiết thực, hiệu quả, phải thu hút được sự quan tâm của người lao động.
    
- Tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ kết hợp tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp.
    
c công việc đã được triển khai: Công ty đã ban hành kế hoạch số 1055/TTHG-CVA, ngày 31/3/2023 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc"  kế hoạch số 07/KH-CĐTTHG, ngày 06/04/2023 của Công đoàn Công ty về việc “Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023”. Theo yêu cầu của Công ty tổ chức các hoạt động của tháng Công nhân gắn với tháng ATVSLĐ.
    - Trong kế hoạch Tháng ATVSLĐ Công ty đã thành lập ban chỉ đạo gồm 11 người và có giao cho các ủy viên phụ trách các đơn vị sản xuất để chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc. Ngoài ra hàng ngày cán bộ phòng ban trong Công ty, đặc biệt cán bộ chuyên trách an toàn thường xuyên kiểm tra khai trường sản xuất để phát hiện kịp thời các mối nguy mất an toàn từ đó có các biện pháp, giải pháp khắc phục.
    - Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong đợt 1, xong trong ngày 19/4/2023. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ hoạt động cho Mạng lưới ATVSV trong tháng 3 năm 2023. Trang cấp 145 khung, 220 tranh cổ động, 09 băng zôn cho các phân xưởng để phục vụ công tác tuyên truyền trực quan cho người lao động hiểu để chấp hành nghiêm các biện pháp an toàn khi làm việc.
     Các công việc được triển khai trong thời gian tới như sau:
    - Các đơn vị tổ chức ký bản giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ năm 2023 cho người lao động.
    - Tại các cuộc họp giao ban, họp sản xuất… lãnh đạo Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong tháng hành động ATVSLĐ, tháng công nhân tăng cường giữ vững an toàn trong sản xuất, làm tốt vệ sinh công nghiệp thiết bị, mặt bằng sản xuất, công tác môi trường,… nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, tạo cảnh quan mặt bằng sản xuất đảm bảo “Sáng - Xanh - Sạch”.
    - Từ cấp Công ty đến các đơn vị chủ động tổ chức rà soát và kiện toàn hồ sơ quản lý về ATVSLĐ - PCCC, thực hiện nghiêm việc ra lệnh và thực hiện lệnh sản xuất, công tác giao nhận ca…
    - Tổ chức tuyên truyền bằng trực quan như: Băng zôn, pa nô, khẩu hiệu; trang cấp cho các đơn vị tranh ảnh, sách tuyên truyền về công tác ATVSLĐ theo đặc thù sản xuất của từng đơn vị. Nhằm mục đích tuyên truyền về chủ đề, nội dung của tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.   
    - Tiếp tục tuyên truyền vận động CBCNV trong Công ty tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của nhà nước và của ngành Than.
    - Bằng những cố gắng của cả Hệ thống chính trị trong Công ty cùng với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty. Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin quyết tâm trong Tháng hành động ATVSLĐ, tháng Công nhân (tháng 5) không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, sự cố thiết bị mất an toàn, sự cố cháy nổ; từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
    Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vào hồi 7h30’ ngày 05/5/2022 tại sân công nghiệp Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai; còn các đơn vị sản xuất tổ chức phát động tại nhà giao ca các phân xưởng vào thời gian đầu ca 1 ngày 05/5/2023
    Các hoạt động duy trì thực hiện thường xuyên trong năm 2023
    Duy trì các hoạt động quản lý ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, TKV và của Công ty; tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động; đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, duy trì việc nhận diện nguy cơ rủi ro và biện pháp loại trừ… gồm các nội dung chính như:
    1. Thực hiện triệt để Nghị quyết liên tịch của Giám đốc - Công đoàn - Đoàn thanh niên Công ty về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023 trên cơ sở phát huy những việc đã làm được, triển khai những giải pháp cụ thể để nâng cao mức độ an toàn lao động
    2. Tiếp tục thực hiện và không ngừng tuyên truyền nâng cao hiệu quả chương trình:
 “Tự chủ an toàn" tạo ý thức cho người lao động có thói quen, nề nếp, tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động, loại trừ các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, bệnh nghề nghiệp.
    3. Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho mạng lưới ATVSV hoạt động hiệu quả tốt nhất. Phải nhận thấy ATV thực sự là nòng cốt, là cánh tay nối dài giúp chuyên môn tập hợp thu hút các tổ chức cùng chung tay làm tốt công tác an toàn. Tổ chức thành công hội thi ATVSV giỏi cấp phân xưởng đến cấp Công ty và chọn cử ATV xuất sắc tham gia Hội thi ATVSV giỏi cấp tập đoàn TKV. Qua hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục tới toàn thể người lao động nâng cao ý thức chấp hành các nội quy an toàn, quy trình làm việc, quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động. Trao nhà mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho công nhân có thành tích thi đua tiêu biểu.
    
4. Thực hiện tốt các phương án giả định như: Phương án PCCC, Phương án PCTT-TKCN, phương án cấp cứu Y tế, ... Qua các phương án đó cần phải tổ chức diễn tập theo phương án giả định để người lao động hiểu và có thể xử lý các tình huống xấu bất ngờ xảy ra.
    
5. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 100% CBCNV theo quy định Nhà nước, TKV và của Công ty. Huấn luyện về an toàn lao động bằng nhiều hình thức để người lao động hiểu rõ và tự giác thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật lao động, các quy trình, quy phạm kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh tai nạn và rủi ro.
    6. Đổi mới, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền bằng miệng, bằng trực quan như: bảng tin, Pano khẩu hiệu, ảnh, clip tại văn phòng, khai trường các đơn vị sản xuất để luôn nhắc nhở CBCNV thực hiện nghiêm quy trình trước khi làm việc.
    7. Rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ kịp thời nội quy an toàn, quy trình vận hành, quy định về công tác ATVSLĐ. Trên cơ sở các quy định để tập huấn, tuyên truyền cho người lao động nắm rõ kiến thức, phòng tránh rủi ro trong quá trình làm việc
    
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ; đề cao ý thức tự kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên từ Công ty đến phân xưởng, tổ đội sản xuất, chủ động phát hiện các sai phạm, các nguy cơ mất an toàn để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
    Với khi thế thi đua sôi nổi trong sản xuất và quyết tâm đồng lòng của toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong công ty phấn đấu sẽ giữ vững mục tiêu về công tác an toàn lao động là “Nói không với tai nạn”.

  *** Một số hình ảnh công tác chuẩn bị của các phân xưởng trong Công ty
 
 
 
 
 

Tác giả: Đồng Văn Hưng - P. CVA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách Online11
  • Hôm nay1,077
  • Tháng hiện tại79,467
  • Tổng lượt truy cập1,158,833
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây