Chú trọng đầu tư cho môi trường tại cảng Làng Khánh là ưu tiên của TKV

Thứ hai - 22/03/2021 14:45
Ngay khi nhận quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam để làm bến bãi xuất than tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thuê đất là 5 năm (31/12/2019 – 31/12/2025). Ý thức rất rõ về vị trí địa lý cũng như tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng của một tỉnh lợi thế về cảng biển. Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Hòn Gai đã triển khai nghiên cứu phương án phục hồi môi trường tại khu vực Cảng Làng Khánh 1với mức đầu tư gần 13 tỷ đồng.
Chú trọng đầu tư cho môi trường tại cảng Làng Khánh là ưu tiên của TKV

Khu vực tập kết than tại cảng Làng khánh được xây bờ kè chắc chắn - Ảnh: NN

Ngay khi nhận quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam để làm bến bãi xuất than tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thuê đất là 5 năm (31/12/2019 – 31/12/2025). Ý thức rất rõ về vị trí địa lý cũng như tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng của một tỉnh lợi thế về cảng biển. Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Hòn Gai đã triển khai nghiên cứu phương án phục hồi môi trường tại khu vực Cảng Làng Khánh 1với mức đầu tư gần 13 tỷ đồng.

BẾN XUẤT THAN; BẾN THỦY NỘI ĐỊA HAY CẢNG LÀNG KHÁNH?

Ngày 28/09/2007, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành QĐ số 3594/QĐ-UBND về việc đồng ý cho Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh than - Công ty Than Hạ Long xây dựng mở rộng bãi chế biến, xuất than tạm tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long. Ngày 31/12/2007, UBND TP. Hạ Long cấp giấy xác nhận bảo vệ môi trường số 3188/GXN-UBND do ông Vũ Văn Hợp ký cho dự án Bãi chế biến tiêu thụ than tại phuờng Hà Khánh, TP. Hạ Long do Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh than - Công ty Than Hạ Long làm chủ đầu tư.

Ngày 24/02/2011, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành QĐ số 534/QĐ-UBND do ông Đặng Huy Hậu ký, về việc thu đất của Xí nghiệp dịch vụ kinh doanh than – Công ty than Hạ Long để cho Công ty kho vận Hòn Gai – Vinacomin thuê để làm bến bãi xuất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Diện tích đất cho thuê là 50.438,7 m2; mục đích sử dụng: để làm bến bãi suất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Thời hạn thuê đến 31 tháng 12 năm 2012. Vị trí ranh giới đất cho thuê được xác định tại 02 tờ bản đồ hiện trạnh thuê đất tỷ lệ 1/500 đã được Sở tài nguyên và môi trường kiểm tra xác nhận và UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/9/2007 và ngày 29/01/2008.

Tiếp đó, ngày 17/12/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành QĐ số 3323/QĐ-UBND do ông Đặng Huy Hậu ký về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin thuê đất để làm bến bãi xuất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, (Cảng Làng Khánh I). Diện tích đất thu hồi và cho thuê là 50.438,7 m2, với mục đích để làm bến bãi suất than tạm; thời hạn thuê đến 31 tháng 12 năm 2013. Vị trí, ranh giới đất cho thuê được xác định tại 02 tờ bản đồ hiện trạnh thuê đất tỷ lệ 1/500 đã được Sở tài nguyên và môi trường kiểm tra xác nhận và UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/9/2007 và ngày 29/01/2008.

Như vậy, vẫn với diện tích, ranh giới khu đất ấy, vẫn mục đích làm bến bãi xuất than, nhưng ở quyết định 3323/QĐ-UBND đã không còn chữ “tạm”, và thêm: (Cảng Làng Khánh I).

Tương tự như vậy, ở Quyết định gia hạn thời gian thuê đất số 3447/QĐ-UBND ngày 18/12/2013; Quyết định 2851/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 và Quyết định 4001/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 cũng có nội dung: Về việc về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin thuê đất để làm bến bãi xuất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, (Cảng Làng Khánh I). Diện tích đất cho thuê là 50.438,7 m2, với mục đích để làm bến bãi suất than (Cảng Làng Khánh I). Vị trí, ranh giới đất cho thuê được xác định tại 02 tờ bản đồ hiện trạnh thuê đất tỷ lệ 1/500 đã được Sở tài nguyên và môi trường kiểm tra xác nhận và UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/9/2007 và ngày 29/01/2008.

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành QĐ 180/QĐ-UBND do ông Đặng Huy Hậu ký về việc thu hồi 50.438,7m2 đất của Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thuê đất để làm bến bãi xuất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Quyết định về việc gia hạn thời gian thuê đất số 1106/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thuê đất để làm bến bãi xuất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Ở một văn bản khác, Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than... Mục 4. Vùng Hạ Long được nhắc đến các cảng, bến do TKV quản lý có Cảng Làng Khánh I, công suất đáp ứng 1 triệu tấn/năm.

Tại Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, số 4446/QĐ-UBND được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp cho Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin thì khu vực này cũng được nhắc đến với cái tên “Cảng Làng Khánh I”.

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành QĐ 995/QĐ-UBND do ông Đặng Huy Hậu ký về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam để làm bến bãi xuất than tạm phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Quyết định về việc gia hạn thời gian thuê đất số 1106/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thuê đất để làm bến bãi xuất than tạm tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Như vậy, có thể thấy, qua hàng loạt các văn bản viện dẫn trên đây, có thể khảng định: Vị trí, diện tích đất cho thuê không thay đổi, quy mô bến bãi xuất than tạm hay Cảng Làng Khánh I, hay bến thủy nội địa không thay đổi, mục đích sử dụng không thay đổi. Việc gọi tên Cảng Làng Khánh I, hay Bến xuất than tạm hay bến thủy nội địa chỉ là câu từ sử dụng không thống nhất giữa các văn bản ở những thời điểm khác nhau, về đặc thù và tính chất công việc không có gì thay đổi.

MÔI TRƯỜNG Ở CẢNG LÀNG KHÁNH I ĐƯỢC ĐẦU TƯ THẾ NÀO?

Ngay từ khi đi vào hoạt động với chức năng nhiệm vụ của địa điểm chế biến tiêu thụ than, thì dự án này đã được Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh than – Công ty than Hạ Long xây dựng phương án Bảo vệ môi trường tại Bãi chế biến tiêu thụ than tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long và được Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cấp Giấy xác nhận Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường số 3138/GXN-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Từ khi tiếp nhận quản lý, sử dụng Cảng Làng Khánh 1, Công ty Tuyển than Hòn Gai thực hiện theo đúng quy định về đất đai, môi trường, tài nguyên nước. Do thời gian thuê đất ngắn (mỗi lần làm thủ tục thuê đất hoặc gia hạn thuê đất chỉ được 01 năm) nên việc đầu tư bài bản, quy củ là rất khó thực hiện. Tuy vậy, Công ty Tuyển than Hòn Gai vẫn dành một phần kinh phí đáng kể để thực hiện sửa chữa, duy tu các công trình nhằm làm giảm thiểu tối đa các yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tất cả nước mặt tại khu vực này được thu về các bể lắng ba ngăn trước khi chảy ra sông Diễn Vọng. Các đống than được che phủ bạt để giảm thiểu tối đa bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ theo quy định, các chỉ số quan trắc nước mặt, nước thải đều đạt quy chuẩn cho phép. Chi phí bảo vệ môi trường cho khu vực Cảng Làng Khánh 1 hàng năm xấp xỉ 3,0 tỷ đồng. Năm 2020 Công ty chi hơn 5 tỷ đồng để đầu tư hai máy phun sương cao áp di động phục vụ công tác phun dương dập bụi trong quá trình xuất nhập than, trong đó ưu tiên 01 chiếc bố trí riêng tại tại khu Cảng Làng Khánh 1. Trong quá trình sản xuất Công ty Tuyển than Hòn Gai thường xuyên kết hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc giám sát, thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước...thực hiện nghiêm kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra của cấp trên.

k2

Than được phủ bạt giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường - Ảnh:NN

Ngày 06/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Cảng Làng Khánh 1 của Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin. Kết quả kiểm tra kết luận: “Dự án bãi chế biến tiêu thụ than của Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin có đầy đủ hồ sơ pháp lý về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước”.

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh ký Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Trong đó, vùng Hạ Long có Cảng Làng Khánh 1 với công suất đáp ứng xuất 1 triệu tấn/năm và Cảng Làng Khánh 2 với công xuất đáp ứng xuất 5 triệu tấn/năm. Ngày 23/3/2020, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho gia hạn thời gian thuê đất 05 năm, đến 31/12/2025. Sau khi Huyện Hoành Bồ được sát nhập vào Thành Phố Hạ Long, nắm bắt được các tiêu chí về công tác môi trường trong tình hình mới, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã đề xuất và được Tập đoàn TKV phê duyệt: Phương án phục hồi môi trường cảnh quan khu vực Cảng Làng Khánh 1 và tuyến đường chuyên dụng với giá trị gần 13 tỷ đồng. Theo đó Công ty Tuyển than Hòn Gai hiện đang trong quá trình thực hiện Phương án (dự kiến sẽ khởi công thực hiện phương án trên vào đầu tháng 4/2021, thời gian thi công 60 ngày), với mục đích củng cố hệ thống thoát nước mặt bằng cảng và tuyến đường vận chuyển than, xây dựng lại theo hướng kiên cố hóa hệ thống thu gom nước mặt, hệ thống hố lắng trước khi chảy ra sông Diễn Vọng khắc phục hiện tượng ngập úng, đảm bảo thoát nước; trồng cây phủ xanh các vị trí đất trống dọc đường vận chuyển và xung quanh mặt bằng cảng, kè lại một số vị trí bờ sông Diễn Vọng, hạn chế bụi ồn, cải thiện môi trường cảnh quan khu vực...Hy vọng sau khi triển khai xong phương án cải tạo cảnh quan môi trường trên Cảng Làng Khánh 1 ngày càng khang trang hơn trước, đáp ứng các tiêu chí về công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới của TP Hạ Long và Tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn:Thu Uyên-  Tạp Chí Toà Án Nhân Dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách Online7
  • Hôm nay2,659
  • Tháng hiện tại36,020
  • Tổng lượt truy cập1,321,904
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây