Năm 2019, Công ty Tuyển than Hòn Gai giành thắng lợi lớn

Thứ ba - 21/01/2020 20:02
Mặc dù năm 2019, Công ty Tuyển than Hòn Gai gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - Đồng tâm”, công ty đã giữ vững lòng tin, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp linh hoạt ứng phó với tình hình từng thời điểm, giải quyết tốt bài toán tiết kiệm chi phí, vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) mà Tập đoàn giao.
Năm 2019, Công ty Tuyển than Hòn Gai giành thắng lợi lớn
Mặc dù năm 2019, Công ty Tuyển than Hòn Gai gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - Đồng tâm”, công ty đã giữ vững lòng tin, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp linh hoạt ứng phó với tình hình từng thời điểm, giải quyết tốt bài toán tiết kiệm chi phí, vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) mà Tập đoàn giao. 

Được sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và sự ủng hộ của các đơn vị bạn trong vùng, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và CBCNV trong công ty đã giữ vững lòng tin, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp linh hoạt ứng phó với tình hình từng thời điểm, giải quyết tốt bài toán tiết kiệm chi phí, vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Tập đoàn giao. Đặc biệt là đảm bảo tiến độ dừng hoạt động Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng theo đúng cam kết với tỉnh Quảng Ninh.

Đạt chỉ tiêu nhờ bám sát kế hoạch ngay từ ban đầu

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, các đơn vị trong Công ty Tuyển than Hòn Gai đã bám sát kế hoạch điều hành tháng, quý để tổ chức sản xuất. Hàng quý họp sơ kết kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ kỳ trước và bàn phương hướng nhiệm vụ cho quý sau. Kết quả đạt được của từng quý đã tạo đà cho từng đơn vị và toàn công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, than mua mỏ đạt 10.489 tấn, than nguyên khai vào sàng đạt 1.865 nghìn tấn, than sạch sản xuất đạt 1.811 nghìn tấn, vận tải than bằng ô tô đạt 68.923 nghìn tkm, than tiêu thụ đạt 10.458 nghìn tkm. Doanh thu đạt 14.558.959 triệu đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 65.000 triệu đồng, tiền lương bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

 

Trong công tác sản xuất chế biến than, công nghệ sản xuất tại Trung tâm chế biến được điều hành phù hợp với từng chủng loại than nguyên khai mua mỏ, vào sàng đảm bảo năng suất, chất lượng, đặc biệt là khâu lấy mẫu kiểm tra chất lượng than nguyên khai mua mỏ, than sạch sản xuất nhằm đảm bảo giá trị cân bằng định tính, định lượng sản phẩm theo quy định.

Năm 2019, tập đoàn giao chỉ tiêu than nguyên khai vào sàng 1.850.000 tấn, tỷ lệ thu hồi than sạch là 93%. Kết quả thực hiện khối lượng than nguyên khai vào sàng đạt 100,8% (tăng 15 ngàn tấn so với kế hoạch năm), tỷ lệ thu hồi 97,1%, tăng 4,1% so với kế hoạch năm.

Tại khu vực Nam cầu Trắng, triển khai thực hiện phương án thu hồi, chế biến pha trộn than, sản phẩm ngoài than (SPNT) mặt bằng, nền kho, hồ môi trường đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. Khối lượng than sạch thu hồi được 47 ngàn tấn.

Trong tháng 9/2019 công ty đã mua 29.684 tấn than nhập khẩu sau chế biến của Công ty Chế biến Than Quảng Ninh. Kết thúc năm, đã hoàn thành việc pha trộn với than sạch sản xuất, phục vụ tiêu thụ tại khu vực kho cảng Làng Khánh 2, đạt hiệu quả.

Trong điều hành tiêu thụ, tháng 8/2019 công ty đã hoàn thành dự án thi công nạo vét luồng cảng Làng Khánh, cùng với hoàn thành công việc duy tu nạo vét vùng nước trước bến cụm bến số 1 (tháng 5/2019), đã nâng cao năng lực bốc rót tiêu thụ than qua cụm cảng Làng Khánh, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ.

Khối lượng than tiêu thụ tại các đơn vị đều đạt trên 100% kế hoạch năm. Trong đó: LK1 tiêu thụ 2,83 triệu tấn, bằng 105,2% kế hoạch năm và bằng 150% so với cùng kỳ; LK2 tiêu thụ 2,68 triệu tấn, đạt 106,1% kế hoạch năm và bằng 148% so với cùng kỳ; phân xưởng than điện tiêu thụ 3,21 triệu tấn, đạt 107,2% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ.

Đời sống người lao động được đảm bảo

Trong năm 2019, công ty đã sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất. Mặc dù có nhiều biến động về tổ chức sản xuất nhưng lao động của công ty đều được bố trí việc làm, không có lao động phải ngừng việc; thu nhập, tiền lương của người lao động (NLĐ) được duy trì ổn định. Việc giải quyết lao động dôi dư được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, bám sát chỉ đạo của TKV và có sự phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành liên quan; không phát sinh khiếu kiện; chế độ, quyền lợi và vướng mắc của người lao động đều được giải quyết kịp thời.

Thu nhập tiền lương của NLĐ công ty ổn định và tăng trưởng so với thực hiện năm 2018, tiền lương bình quân năm 2019 dự kiến đạt 9 triệu đồng/người/tháng (bằng 116,9% so với kế hoạch TKV giao và bằng 107% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018). Từ tháng 10/2019, công ty đã tiến hành điều chỉnh tăng mức tiền lương gốc cho các chức danh, ngành nghề trong công ty, bình quân tiền lương người lao động tăng khoảng 10%. Qua thực hiện sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế trả lương theo KPI trong toàn công ty (dự kiến từ tháng 4/2020).

Trong công tác đào tạo, công ty đã phối hợp và triển khai thực hiện 16 lớp đào tạo với tổng số 327 lượt lao động được đào tạo. Đào tạo và bố trí công việc mới cho 37 lao động thuộc diện dôi dư để bổ sung cho các ngành nghề công ty thiếu lao động (lái xe tải 24 người, vận hành máy xúc thủy lực 13 người).

Những mục tiêu mới trong năm 2020

Năm 2020 được đánh giá là năm nhiều thách thức của Công ty Tuyển than Hòn Gai khi áp lực công tác bảo vệ môi trường ngày càng cao. Công ty bổ sung thêm nhiệm vụ mới là mua than nhập khẩu và chế biến pha trộn than nhập khẩu cung cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh, khối lượng than vận tải bằng ô tô tăng cao hơn năm trước, hoàn thành tiến độ các dự án trọng điểm: các dự án vận chuyển than bằng băng tải, cải tạo hệ thống tiêu thụ than...
 

0709 Anh 3 2
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty (20/8/1960 - 20/8/2020), cán bộ lãnh đạo và tập thể công nhân NLĐ công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. Đảm bảo mục tiêu chung: An toàn - Đổi mới - Phát triển. Theo đó, Công ty Tuyển than Hòn Gai đề ra mục tiêu của năm 2020 cụ thể như sau: Mua than nguyên khai: 2.500.000 tấn; mua than sạch: 8.233.000 tấn; mua than nhập khẩu 300.000 tấn. Pha trộn than nguyên khai với than sản xuất để giao cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1.100.000 tấn; vận tải than sạch mua mỏ bằng ô tô đạt 75.654.000 tkm, than nguyên khai vào sàng: 2.500.000 tấn; than tiêu thụ đạt 10.933.000 tấn; doanh thu tổng số: 16.154.772 triệu đồng; lợi nhuận đạt: 27.863 triệu đồng; tiền lương bình quân: 8.858.000 đồng/người/tháng. Công ty sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo ra sự đồng thuận cao trong tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên (CBCNV) toàn công ty, trong các tổ chức đoàn thể chính trị để phát huy tối đa nội lực, tạo sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch. Ngoài ra, công ty sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng than tiêu thụ, công tác pha trộn than nhập khẩu tại các kho cảng, qua đó ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tiêu cực; phối hợp với các đơn vị để tạo điều kiện tiêu thụ thẳng, không chênh lệch độ ẩm giữa đầu nhập và xuất tiêu thụ; không xúc quá đầy vượt quá tải trọng xe để tránh tình trạng than rơi vãi dọc đường vận chuyển làm thất thoát tài nguyên ảnh hưởng đến công tác an ninh và môi trường; quy hoạch kho bãi đảm bảo luôn đáp ứng được việc xúc, đổ đống thuận tiện, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất tiêu thụ than. Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng cường bảo vệ môi trường qua các biện pháp: Tiếp tục trồng cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường, phun sương cao áp, đầu tư lưới chắn bụi xung quanh kho than cụm bến 1, cụm bến 3. Hệ thống băng tải vận chuyển than sạch về cụm cảng Làng Khánh, duy trì công tác dọn bề mặt cảng, phun rửa cụm cảng như hiện nay, xì rửa đường vận chuyển than hàng ngày tuyến từ Phân xưởng Than Điện về Cụm cảng Làng Khánh. Tiếp tục triển khai công tác công nghệ thông tin, tự động hóa và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân của CBCNV. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong CNVC và người lao động các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, giải pháp của tập đoàn, của công ty. Tiếp tục xây dựng văn hoá thợ mỏ, tác phong công nghiệp. Nêu cao vai trò trách nhiệm, sự gương mẫu, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên và CNVC trong mọi lĩnh vực sản xuất, công tác. Với truyền thống "Kỷ luật - Đồng tâm" của công nhân vùng mỏ, truyền thống anh hùng của người thợ Tuyển than Hòn Gai, với sự năng động, đổi mới, sáng tạo không ngừng của mỗi CBCNV, được sự quan tâm chỉ đạo của tập đoàn và sự phối hợp của các đơn vị sản xuất than trong vùng cũng như của cơ quan, chính quyền địa phương, Công ty Tuyển than Hòn Gai sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách Online16
  • Hôm nay913
  • Tháng hiện tại59,598
  • Tổng lượt truy cập1,250,542
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây