Những bài học quý giá từ lãnh đạo thắng lợi tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất

Thứ sáu - 03/11/2023 14:35
Báo cáo của BCH trình tại Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được gần 200 đại biểu Đảng viên và cấp trên dự Đại hội có nhiều ấn tượng sâu sắc.
     Báo cáo của BCH trình tại Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được gần 200 đại biểu Đảng viên và cấp trên dự Đại hội có nhiều ấn tượng sâu sắc. Phần đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác lãnh đạo Tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thực sự để lại những cảm xúc tự hào, phấn khởi về kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời cũng đặt ra cho Đảng bộ Công ty những bài học kinh nghiệm quý cần rút ra được trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Bởi vượt qua giai đoạn có nhiều cam go thử thách, nhất là 3 năm 2017-2019 đã thêm một lần minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của Đơn vị 2 lần Anh hùng.  
Giải đáp các ý kiến thắc mắc và chế độ chính sách đối với người lao động
     * MỘT SỐ THÀNH CÔNG NỔI BẬT THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT: 
     Trong 3 năm (2017-2019), là thời kỳ cao điểm của biển đổi lao động do Công ty phải tiếp nhận cả Công ty Kho vận Hòn Gai bị giải thể theo Chương trình Tái cơ cấu của Tập đoàn. Cùng với đó là việc phải di dời cơ sở sản xuất - Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng từ trung tâm thành phố Hạ Long ra ngoại thành giáp huyện Hoành Bồ cũ hơn chục cây số. Đây là yêu cầu của địa phương và trách nhiệm của Tập đoàn đối với quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ “NÂU SANG XANH” để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, nhất là môi trường du lịch của thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh. Để lãnh đạo ổn định hoạt động SXKD, việc làm đời sống, chế độ của CBCNVLĐ, tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên, CNVLĐ, Đảng bộ Công tý đã ban hành và tổ chức thực hiện thắng lợi 78 văn bản các loại và hơn 10 văn bản chỉ đạo của cấp trên.
     Theo đó, gần 1000 lao động với nhiều trình độ, cấp bậc, độ tuổi, ngành nghề và đặc biệt là nguyện vọng khác nhau từng bước được giải quyết hài hòa thấu tình, đạt lý. Không tạo ra sự xung đột về lợi ích cũng như tâm lý về sự đối xử của lãnh đạo Công ty với tất cả mọi người, do đó KHÔNG CÓ KHIẾU KIỆN XẢY RA. Bài viết này chỉ xin nêu lại một số nhiệm vụ nặng nề và quan trọng mà Đảng bộ Công ty với quyết tâm chính trị cao nhất, kết hợp sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy và Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV để lãnh đạo đảng viên, CNV LĐ vượt qua thách thức. Đó là năm 2017, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành than giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn TKV đã quyết liệt thực hiện Tái cơ cấu và Công ty Tuyển than Hòn Gai là doanh nghiệp phải chịu áp lực lớn nhất do phải nhận toàn bộ Công ty Kho vận Hòn Gai với hơn 800 lao động cùng dây chuyền sản xuất trải dài dọc thành phố Hạ Long tới hơn 10 km. Chưa giải quyết hết khó khăn năm 2017 thì năm 2018 thực hiện Quyết định của tỉnh Quảng Ninh, theo đó, từ 01/01/2019, Công ty phải dừng hoạt động ở Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng để phục vụ sự phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương theo yêu cầu mới. Vẫn biết yêu cầu là chính đáng và Công ty phải có trách nhiệm với địa phương. Nhưng nhiều việc lớn dồn dập, rất nhiều băn khoăn xen lẫn lo lắng vất vả khi tiếp nhận và xử lý vấn đề. Nhưng bản lĩnh chính trị vững vàng của Đơn vị 2 lần Anh hùng đã mách bảo tập thể lãnh đạo, trực tiếp là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty phải “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” cả trong ngoài Đảng, cộng với khai thác tối đa sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp trên, sự đồng lòng của người lao động chắc chắn sẽ đưa mục tiêu về đích thắng lợi. Kết quả thực hiện Chương trình hành động về “Công tác Tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025” và “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và Chi ủy Chi bộ giai đoạn 2017-2020” của Đảng bộ Công ty thực sự là những văn bản lãnh chỉ đạo thể hiện rất sáng tạo “Ý Đảng, lòng dân”. 
Để Ý Đảng thành Lòng dân, toàn bộ lãnh đạo Công ty và hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự hỗ trợ thêm từ các chuyên gia của Tỉnh và Tập đoàn tiến hành “họp ngày, họp đêm” với 100 % CB CNVCLĐ thông qua hàng chục hội nghị từ cấp tổ, bộ phận đến Công ty. Tất cả đều công khai minh bạch, đúng tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” thông qua việc xây dựng và ban hành Bộ Tiêu chí Lao động để tất cả hơn 1500 lao động tự soi xét, chấm điểm và xem xét bản thân xứng đáng làm việc gì ở đơn vị. Ai không phù hợp hoặc có nguyện vọng chuyển đổi đi nơi khác, nhất là các đơn vị trong ngành ở thành phố Hạ Long đêu được Công ty quan tâm, tạo điều kiện tối đa.
     Khi tiếp nhận quyết định di dời Nhà máy sàng tuyển Than Nam Cầu Trắng, đúng vào thời điểm Đảng ta chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn quốc “Kiểm điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019)”. Đảng bộ Công ty đã khẩn trương và nghiêm túc nghiên cứu xây dựng ban hành Chương trình hành động và Nghị quyết chuyên đề gắn với Chỉ thị O5 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” và “Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tổ chức sản xuất năm 2018, 2019 khi đóng cửa Nhà máy Tuyển”. Tư tưởng chỉ đạo này được tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện ở 100% Chi bộ, phòng ban, phân xưởng cùng các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc đưa chương trình hành động, nghị quyết của Đảng đến đông đảo đoàn viên, hội viên tại các Công đoàn bộ phận, Chi đoàn thanh niên và Chi hội Cựu Chiến binh. Lời dạy “Khó trăm lần dân liệu cũng xong” của Bác Hồ kính yêu đã trở thành hiện thực ở Công ty Tuyển than Hòn Gai giai đoạn 2015 - 2020, đặc biệt là 3 năm 2017 - 2019 mà ở đó vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và tiên phong gương mẫu của hơn 600 đảng viên là yếu tố then chốt quyết định tất cả. Chỉ tính riêng việc hơn 500 lao động, trong đó gần 100 đảng viên rời Công ty không phàn nàn thắc mắc, khiếu kiện đã nói lên tất cả. Hơn thế, nhiều người còn cảm ơn sự quan tâm đặc biệt Nhân văn của lãnh đạo và viết lên Nhóm Febok, Zalo ca ngợi, cảm ơn Công ty. Có lẽ đó chính là “lời có cánh và con số biết nói”! Điều rất đáng ghi nhận nữa là các chỉ tiêu kinh tế xã hội trọng hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng đều được thực hiện thắng lợi. Nhiều chỉ tiêu vượt cao từ 20 - 30 %. Phong trào thi đua yêu nước vẫn được quan tâm chú trọng và gặt hái thành tích xứng đáng với phần thưởng các cấp, các ngành và Chính phủ khen tặng. Tiêu biểu phải kể đến: Hơn 900 lượt CBCNV được công nhận Chiến sỹ Thi đua các cấp, trong đó 106 người đạt cấp Tập đoàn và Bộ Công thương; 24 cá nhân và tập thể, trong đó có Công đoàn Công ty được tặng Bằng khen của Thủ tướng; Đảng bộ Công ty được tặng Cờ thi đua Xuất sắc của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và được Đảng bộ Tập đoàn biểu dương là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.                                                 
     Phát huy kết quả thành tích đã phấn đấu trong nhiệm kỳ vừa qua, bước sang thực hiện nhiệm vụ chính trị của giai đoạn mới, Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc để rút ra bài học kinh nghiệm tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị còn lại của nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.      

     * NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ:   
     Một là: Phải nắm chắc chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; sự lãnh chỉ đạo của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy và Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV để vận dụng kịp thời, sáng tạo ở Công ty. Phát huy tốt nhất tiềm năng thế mạnh và truyền thông tốt đẹp của Đơn vị 2 lần Anh hùng, kết hợp khai thác tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của địa phương cùng các đơn vị bạn trong vùng và khối thi đua.
     Hai là: Không ngừng củng cố, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị tạo sức mạnh nội lực tổng hợp để sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những việc mới và khó chưa có tiền lệ. Tinh thần KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM của Thợ mỏ phải luôn luôn được đề cao và phát huy, phát triển tối đa trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi.
     Ba là: Không ngừng quan tâm và thực hiện tốt nhất các chế độ chính sách, đặc biệt là việc làm, thu nhập tiền lương đối với người lao động trên tinh thần công khai, dân chủ, công bằng. Xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, giữa tổ chức Đảng với cơ quan quản lý và các tổ chức chính trị xã hội. Quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” phải thực sự là Sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các chỉ tiêu kinh tế xã hội ở Công ty.
     Bốn là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nhiệm vụ đào tạo, quy hoạch phát triển và sử dụng cán bộ. Chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, tay nghề cao. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định theo tinh thần Lời Bác dạy: “Dụng Nhân như dụng mộc” để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
     Năm là: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp, văn minh công sở từ trong Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phải luôn “NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM” để “Bộ Luật” của doanh nghiệp luôn là thước đo năng lực, đạo đức và lối sống của CB CNVC LĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, Công nghệ Số mở cửa hội nhập Quốc tế của Đảng, Nhà nước và ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.           

Tác giả: Nguyễn Văn Huân - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách Online11
  • Hôm nay1,163
  • Tháng hiện tại79,553
  • Tổng lượt truy cập1,158,919
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây