Phân xưởng Cảng Nam Cầu Trắng hiệu quả từ mô hình “Dân vận khéo”

Chủ nhật - 12/11/2023 19:42
 Xác định công tác dân vận luôn là “Sợi chỉ đỏ”, là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan chuyên môn, đáp ứng quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động
     Xác định công tác dân vận luôn là “Sợi chỉ đỏ”, là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan chuyên môn, đáp ứng quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ nhiều năm nay, công tác dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua “dân vận khéo” luôn được Đảng uỷ Công ty Tuyển than Hòn Gai -Vinacomin quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, và đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.
Đ/c Đinh Thanh Tùng - Bí thư Chi bộ, Quản đốc PX nhận thưởng Chi bộ HTXS nhiệm vụ
     Phân xưởng Cảng Nam Cầu Trắng (NCT) là đơn vị sản xuất chính của Công ty, sau khi dừng hoạt động sản xuất của nhà máy Tuyển than NCT, được Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ toàn bộ các công trình kiến trúc, tài sản, thiết bị tại khu vực Nam Cầu Trắng, khu vực Lộ phong và tuyến đường sắt Lộ phong trong thời gian chờ Tập đoàn TKV và Công ty thanh lý, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Thành phố Hạ Long. Phân xưởng có địa bàn rộng, trải dài toàn bộ khu vực NCT vào Lộ phong, tất cả mặt bằng quản lý đều giáp ranh với các khu vực dân cư, đường quốc lộ, đường bao biển... nên việc thực hiện nhiệm vụ canh gác đi lại kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn bảo vệ tài sản cho khu vực NCT - Lộ phong và thực hiện công tác môi trường còn nhiều bất cập. Tình hình lao động tăng giảm đột biến do điều động chuyển công tác, nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ và đào tạo lại các ngành nghề khác phù hợp theo yêu cầu sản xuất. Tư tưởng CBCNV nhiều lúc chưa ổn định do sợ bị mất việc làm, thu nhập thấp.. Thời tiết nắng nóng, mưa gió thất thường cũng làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc đang xuống cấp, hàng rào tôn bảo vệ quanh khu vực NCT và việc đi lại trong công tác an ninh tự quản. Các công trình kiến trúc, tài sản, thiết bị do lâu ngày không hoạt động đã bị mục, mọt và xuống cấp trầm trọng.
     Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của phong trào “Dân vận khéo” và tầm quan trọng của công tác sắp xếp lao động hợp lý, ổn định tư tưởng CBCNV, đảm bảo công tác canh gác bảo vệ thiết bị tài sản của Công ty trong quá trình chờ Tập đoàn, Công ty thanh lý tài sản, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Thành phố, Tỉnh Quảng Ninh. Để hoàn thành nhiệm vụ Công ty giao, đảm bảo tốt công tác an toàn, an ninh trật tự và ổn đinh tư tưởng trong CBCNV. Trên cơ sở hướng dẫn số 417-HD/ĐU ngày18/06/2021 của Đảng ủy Công ty về Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; ngay từ đầu năm 2023, Cấp ủy Chi bộ Cảng NCT đã đăng ký với Đảng ủy Công ty thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với nội dung:‘‘Khéo trong đổi mới sắp xếp bố trí lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động’’
     Cấp ủy Chi bộ đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trực quan và trong các cuộc họp, giao ban, nhật lệnh sản xuất, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể hay trên các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facbook... để CBCNV đơn vị hiểu rõ, từ đó xác định được nhiệm vụ của bản thân, của tổ đội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của phân xưởng.
Chi bộ họp triển khai mô hình“Dân vận khéo“ tới  CBĐV trong Chi bộ.
     Để vận động CBCNV trong Phân xưởng luôn đoàn kết, hăng hái, tích cực tham gia xây dựng, đề xuất các ý tưởng mới trong công tác tham mưu sắp xếp, đổi mới bố trí lao động hợp lý ở từng giai đoạn, vị trí thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phù hợp với chuyên môn, trình độ, năng lực của từng người. Vận động CBCNV trong Phân xưởng tham gia thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao nhất để nâng cao năng suất lao động.
     Với chỉ tiêu mô hình: Triển khai tuyên truyền đến 100% Cán bộ, đảng viên và NLĐ tham gia; Thực hiện hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ canh gác bảo vệ tài sản thiết bị trong khu vực NCT - Lộ phong năm 2023; Phát huy được hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực, được toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực thực hiện. Xây dựng tập thể Chi bộ và Phân xưởng là tập thể đoàn kết, gương mẫu, chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; Hàng năm Chi bộ, chuyên môn và các tổ chức Đoàn thể trong Phân xưởng được đánh giá và công nhận đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Vận động Cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tích cực phát huy sáng kiến, và các giải pháp mới được áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hiệu quả sản xuất của đơn vị.
Các ca, tổ triển khai triển khai mô hình “Dân vận khéo“ tới CNCNV trong ca.
     Chi bộ phân xưởng đã thường xuyên bám sát các Nghị quyết, các kế hoạch văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban lãnh đạo Công ty giao; bám sát thực tiễn, cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình hành động theo tháng, quý sát đúng với tình hình. Triển khai kịp thời, đồng bộ đến các tổ chức chuyên môn, đoàn thể và các đồng chí cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Phân xưởng.
     Phân xưởng đã đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ, tạo sức lan tỏa, tạo động lực để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ để cùng hoàn thành các mục tiêu đề ra. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, các tổ chức Đoàn thể quần chúng trong Phân xưởng đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua trong sản xuất. Chủ động áp dụng các biện pháp đồng bộ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cân đối và bố trí lao động hợp lý đối với các ca, tổ sản xuất. Phối kết hợp chặt chẽ cùng Phòng ban chuyên môn, lực lượng bảo vệ Công ty, chính quyền địa phương… trong quá trình thực hiện. Triển khai bám sát bám sát kế hoạch sản xuất từng thời điểm của Công ty để xây dựng và thực hiện các phương án điều hành sản xuất linh hoạt. Bố trí lao động phù hợp đảm bảo tốt công tác an toàn, an ninh trật tự địa bàn quản lý của đơn vị.
     Chi bộ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện các chính sách như chế độ tiền lương, tiền thưởng. Có cơ chế khuyến khích, khen thưởng để tạo động lực cho người lao động để tạo động lực làm việc, tăng năng suất lao động. Xây dựng đề án, lãnh chỉ đạo CBCNV trong đơn vị tích cực tham gia thực hiện. Kiện toàn, tinh gọn có hiệu quả mô hình sản xuất. Bố trí được những người nhiệt tình, có năng lực, trình độ chuyên môn quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất tốt. Nghiên cứu đề xuất các phương án, biện pháp làm việc nhằm làm giảm sức lao động, tăng năng suất hiệu quả công việc. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, tay nghề. Trang bị cho cán bộ, công nhân viên đơn vị đủ các điều kiện để đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý, công khai, minh bạch, lắng nghe, ghi nhận và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, có lợi cho đơn vị của CBCNV.
     Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chi bộ và Chuyên môn cùng các tổ chức Đoàn thể chính trị của đơn vị tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình, điển hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng.
Tổ chức các hoạt động gặp mặt nữ CNVC lao động trong đơn vị
     Xây dựng được mô hình làm việc hiệu quả trong đổi mới sắp xếp bố trí lao động hợp lý, nhằm nâng cao năng suất lao động; đoàn kết trong tập thể; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị. Đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên, NLĐ trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của Phân xưởng và Công ty. Tạo sự đồng thuận của mỗi cán bộ, đảng viên, NLĐ làm lên một tập thể đoàn kết, vững mạnh và từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
     Mặt khác việc vận động CBCNV nghiên cứu áp dụng những giải pháp, sáng kiến, hợp lý hoá vào sản xuất đã đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, tiết kiệm chi phí sản xuất. Trong 9 tháng năm 2023, Cấp ủy chi bộ, phân xưởng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty giao đảm bảo an toàn, an ninh trật tự địa bàn quản lý.
     Bằng sự đồng lòng của tập thể CBCNV đơn vị cùng các giải pháp áp dụng đồng bộ, sát thực, cũng như sự phối kết hợp cùng với các phòng ban chức năng, chính quyền địa phương và dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty. Tập thể Chi bộ Phân xưởng Cảng NCT luôn giữ vững an toàn, ổn định việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.
CBCNV PX đoàn kết, phấn khởi bên thành quả sau khi cải tạo mặt bằng nơi làm việc,  
     Với hiệu quả việc triển khai nhân rộng rãi phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến thực hiện tốt các mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả; Chi bộ Phân xưởng Cảng NCT nói riêng và các đơn vị trong Công ty nói chung đã đoàn kết, giữ vững nội bộ, ổn định tư tưởng CBCNV; Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty; nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu xây dựng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tác giả: Đào Đăng Ninh - Chi bộ NCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách Online13
  • Hôm nay3,383
  • Tháng hiện tại82,668
  • Tổng lượt truy cập1,449,700
 
logo
 
3 jpg
 
vinacomin jpg
  
2 jpg
 
images1 jpg
 
ldo red
 
Vietnamnet Logo
 
vnexpress
Thợ mỏ ngày nay
Thư viện pháp luật
Cẩm Nang Chuyển Đổi Số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây